آرشیو سالانه: 1387

انتخابات ریاست جمهوری و هفته ای بنام معلم

خود گویم وخود خندم من مرد هنرمندم

خاتمی و موسوی و کروبی

دیپلماسی پرتاب کفش

طرح تحول اقتصادی چه میشد؟؟ اگر میشد!!!!

معلم وداستان ارباب

مصوبه مجلس و دور زدن قانون اساسی

انتخاب اوباما درسی برای اصلاحات

حلالیت خواهی

بحران اقتصادی آمریکا