عجب مردمانی هستیم ما ؛ خدایا به دادمان برس

دی 22, 1393

عجب مردمانی هستیم ما خدایا به دادمان برس

1-اگر قبول کنیم هیچ تقلب و تخلفی در انتخابات 88 و 92 صورت نگرفته و اگر قبول کنیم که روحانی با احمدی نژاد متفاوت است ؛ انگاه باید قبول کنیم که اکثریت هرچند شکننده به تغییر رای داده اند ؛ پس چرا در صدا و سیما هیچ تغییری صورت نمی گیرد؟

2-یکی بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی ؛ مشروعیت نظام را آسمانی می داند و هیچ ارزشی به رای مردم قائل نیست ؛ کسی نیست بگوید اگر واقعا به درستی نظر خود ایمان دارید؛ پس چرا به برگزراری این همه انتخابات اعتراض نمی کنید ؟ و اگر به درستی حرفهای خویش اعتقاد ندارید چرابا حرفهای خود قانون اساسی را هرچند وی منزل نیست متزلزل می کنید.؟

3- به محض اینکه یکی صحبت از رفراندوم می کند آن دیگری لرزه به جانش می افتد ؛ و دیگری صحبت از رفراندوم را کفر می داند ! یکی نیست بگوید اگر مسئول اجرای قانون اساسی برای اجرای احتمالی برخی از اصول آن حتی حق اظهار نظر ندارد پس معنای مجری قانون اساسی چیست؟
4- یکی می گوید مجلس در راس امور است آن یکی تحمل چند دقیقه سخنرانی مخالف خود را ندارد ؛ کسی نیست بگوید پس نماینده مجلسی که نه کاراجرائی داردو نه کار قضائی واظهار نظرش هم باید طبق خواسته حاکمیت باشد؛برای چه منظوری انتخاب میشود ؟

5- خداوند در قرآن به پیامبر می فرماید که به مردم بگو (( من بشری مثل شما هستم اما برای من وحی نازل میشود…)) ولی هستند بندگانی که درصدد هستند برخی از بندگان دیگر را مافوق بشر و آسمانی جلوه دهند .یکی نیست به این برخی بگوید که اگر کسی حرف خدا؛و قول پیامبر و مکتوب قرآن را نپذیرد به کی باید شکایت کرد؟

6- مدعی آزادترین و دموکرات ترین و پاک ترین و دینی ترین کشور تاریخ هستیم ؛ ولی دروغ ؛ دزدی ؛اختلاس و رانت و هر آنچه مثل آنهاست مثل خوره به جان کشور افتاده و خبری از انصاف ؛ و عدالت ؛ و جوانمردی .صداقت نیست یکی نیست بگوید آزادگی را چه به دورغ و چه نسبتی با ریا ؛ چه قرابتی با دزدی چه تناسبی بارانت ؛ چه رابطه ای با اختلاس ؛…؟

خلاصه مردمانی هستیم که بنام علی (ع) عدالت را! بنام حسن (ع)صلح را ! بنام حسین(ع) آزادگی را ! و به نام دین همه ارزش ها !را به سخره گرفته ایم ؛ جهالت را جایگزین عقل ؛ مدرک را جایگزین علم ؛ اختلاس را جایگزین تلاش کرده ایم ! ….. عجب مردمانی هستیم ما خدایا به دادمان برس .بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه