اقتصادی

ائتلاف با تفنگ ها و بی تفنگ ها بر علیه کارآفرینی

جای اسامی مفاسدان اقتصادی کجاست ؟ جیب یا رسانه ها

سبد کالا درسی برای دولت و بهانه ای برای مدعیان

با این فرهنگ افزایش 100درصدی که سهل است افزایش هزار درصدی حقوق کارگران هم چاره ساز نیست!!!

طرح تحول اقتصادی چه میشد؟؟ اگر میشد!!!!

بحران اقتصادی آمریکا

تحول اقتصادی فقط با کار وتلاش سالم امکان پذیر است ولاغیر

وام به خارجی ها ویا تامین مایحتاج مردم

تورم جهانی – مدیریت جهانی

اقتصاد خارجی نهمین دولت